Zákony a právní ochrana

Ochrana osobních údajů

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).Zákon o odpadech

 

Povinnosti prodejců

1) Ten kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

2) Povinností posledního prodejce je informovat spotřebitele o:

a) požadavku aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru

b) jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu

c) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví

3) Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

4) Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke pětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném poštu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

5) Uvádí-li výrobce, ve smyslu ustanovení § 37n, odst. 3), náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti.

Seznam sběrných míst naleznete zdeZákon o obalech

 

Helap je registrován u společnosti Ekokom a.s., která pro něj provádí recyklaci obalů.


Pozastavení provozu internetového obchodu helap.cz

Vážení zákazníci,

děkujeme za Váš zájem o nákup na našem eshopu, ale momentálně je eshop z technických důvodů k 31.12.2019 pozastaven.

Děkujeme za pochopení

Fintania Trade s.r.o.